Eksponering / Lukketid
Læs først afsnittet om blænden INDEN du læser dette. Klik her
For lav lukketid giver rystede billeder.

Her er det hele billedet der er rystet, hvilket fremgår af baggrunden, altså forkert lukketid.

 

Jeg benytter selv kun lukketiden, når det drejer som om et aktivt objekt. Det vil sige biler, både, sport, mv. Her vil jeg gerne have sikkerhed for at hovedmotivet ikke bliver sløret.

Råd 1: Undgå lukketider under 1/60 sek. hvis du ikke bruger stativ.
Råd 2: Bruger du zoom, så skal lukketiden være mindst 2x. Fotograferer du med en brændevidde på f.eks. 100, så bør lukketiden mindst være det samme, for at undgå rystelser

Her har jeg fulgt Porchen med en hurtig lukketid, hvorved baggrunden er blevet uskarp.

Fokus bliver på bilen og jeg undgår herved at den bliver uskarp, da den kom med en pæn stor hastighed.

Her er det "kun" baggrunden, der er rystet, hvorved lukketiden er rigtig.

En hurtig lukketid fryser billederne og en lav lukketid gør f.eks. vandet her mere blødt.

  Lang lukketid bruges også til at tage billeder når der ikke kan bruges blitz. Kræver dog altid stativ eller andet underlag, da disse billeder ville blive rystede, hvis det blev taget med kameraet i hånden.