Eksponering / Blænde
Hvor meget lys skal slippe ind til billedchippen ?
Så enkelt er det faktisk.
Dette kan styres på 2 måder: enten ved lukketiden eller blænden. (Helt korrekt skal ISO-værdien kalkuleres med, læs mere under ISO)
Fotografen Thomas Nykrog bruger følgende billede:

Forestil dig en vandhane, hvorfra der løber vand i et glas:
- Et lille hul/stråle (blænde) skal modsvares af længere løbetid (lukketid)
- Et stort hul/stråle (blænde) skal modsvares af en kortere løbetid (lukketid)

Når dette går op mod hinanden får man en optimal eksponering!

De fleste digitalkameraer hjælper dig med at sætte den modsvarende værdi.

Tommelfingerreglen må være:
- Er motivet roligt, så reguler blænden (herved får du mulighed for at få meget dybde i billedet)
- Er motivet i fart, så reguler med lukketiden (f.eks. ved et sportsbillede, er det vigtigt at selve motivet ikke bliver uskarpt)
Det kan forvirre at blænde 2.8 omtales som "stor" og blænde 16, som "lille". Reelt dækker tallene over brøken 1/2.8 og 1/16 blændeåbning.
Grundlæggende er blænden den del af objektivet, der bestemmer hvor meget lys der skal lukkes ind.

Jo mere lys der lukkes ind
- desto flere detaljer kommer der med
- desto mere dybde får man i billedet.

 

 

Lille blændetal (F16)
= stor dybde
= Stor skarphed (i baggrunden)
Hele billedet er i fokus.*

 

Stort blændetal (F2.8)
= svag dybde
= Lille skarphed
Mere fokus på drengen*

* Man kan sløre baggrunden i billedbehandlingsprogrammet med filtrene "blur", når man har isoleret hovedmotivet. MEN man kan ikke trække en baggrund stærkere frem bagefter!
Forholdet mellem lukketid og blænden kan illustreres i denne figur.
 

Når du er ude og skyde et billede og f.eks. sætter blænden til stor åbning f.eks. F4.0), så bestemmer automatikken automatisk relevante lukketid i relation til mængden af lys i billedet.

 

 

Blænderækkefølgen.

Den officielle blænderækkefølge ser således ud.  - For hvert trin fordobles/halveres den mængde lys/data, der kommer ind til censoren.
På dit kamera kan der ligge værdier ind i mellem.

Bemærk at skalaen her skal læses "omvendt", dvs.

  • Åbnes blænden fra F8 til F5.6 fordobles lysmængden - mere dybde
  • Reduceres blænden fra F 5.6 til F8 halveres lysmængden - mere skarphed
 
1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 - 64 - 90 - 128
 
Det menneskelige øje overgår teknikken. Man bruger øjets muligheder som udgangspunkt (en slags index 100), idet vores øje har en "blændeåbning" på 1. Et objektiv med blænde 2.8 lukker altså 1,8 gange mindre lys ind eller "ser" 1,8 gange dårligere.

Jo større blændetal et objektiv kan klare, desto mere lysfølsomt er objektivet. Du vil opleve at et F1.8 objektiv f.eks. kan tage billeder indendørs uden brug af f.eks. flashen, i forhold til dine andre objektiver.

 

Kunne du bruge dette, så skriv en kommentar her :-)