Menu05-04-2010

Uskarpe billeder
Den klassiske fejl, der skyldes at fotografen ikke har sat sig ind i den grundlæggende brug af et digitalkamera.
"Udløseren" - altså den knap du trykker ned for at tage dit billede - har 2 trin på det digitale kamera.
  1. Kameraets automatik sætter hvidbalancen, blænden og ikke mindst skarpheden (fokus)
  2. Billedet tages.

Når du har dit motiv i søgeren, og trykker udløseren halvt ned, så hører du et lille klik fra kameraet. Det er tegn på at kameraet har fået sat parametrene under trin 1, og er klar til at tage billedet.

  • Start derfor med at rette centeret af dit kameras søger på personen. (de fleste kameraer er sat op til at trin 1-parametrene bestemmes af det man kan se i centeret af søgeren). Fokuser altså på den person eller genstand, som du vil have i fokus og derfor skarp.
  • Tryk nu udløseren halvt ned og hold knappen halvt nede.
  • Når du hører det lille klik, drejer du nu kameraet så du har det billede i søgeren, som du oprindeligt ville tage (f.eks. med personen ude i det højre gyldne snit).
  • Tryk nu udløseren helt ned.

Let og elegant, og det bliver hurtigt en vane!

Billedet til venstre er den klassiske begynderfejl. Kameraets fokuspunkt måler lige i midten af parret, og fokuserer derfor på skoven i baggrunden. Til højre, er der først fokuseret på en af modellerne, udløseren er holdt halvt nede, og kameraet er bragt i position.
 

Kunne du bruge dette, så skriv en kommentar her :-)